Today's Headlines

Bulatlat.com

Manila Bulletin

Wednesday, August 22, 2012

for New Year Luck - mga pampaswerte sa Bagong Taon

Ito po ay katuwaan lang. Ayon sa tradisyong Filipino (according to Pinoy superstitions and traditions), para swertihin sa Bagong Taon (to attract good luck starting on New Year's Eve), dapat:

- tumalon-talon pagpatak ng hating gabi (para madagdagan daw ang height, jump-jump when the clock strikes midnight)

- mag-ingay gamit ang mga di-nakakapinsalang bagay o music (make noise using safe and non-toxic stuff) o kaya ay huwag magpaputok (avoid using firecrackers and firearms)

- magsuot ng damit na pula o polka dots ang design (wear red or polka dotted clothes)

- kumain ng masustansyang pagkain, iwasan ang sobrang mamantika at nakalalasing (eat healthy food, avoid greasy food and too much alcohol intake)

- huwag magmaneho kung nakainom (don't drink and drive)

- sa Chinese New Year, kumain ng noodles, tikoy at malalagkit na pagkain (eat noodles, tikoy and / or sticky rice-cake /food for long life and good luck)

- maghagis o magtapon ng barya sa kwarto (scatter your coins around you)

- gumawa ng New Year's Resolution (make a New Year's Resolution)

- maghanda ng 12 o 13 na bilog na prutas (have 12 or 13 round fruits on your table)

- magbahagi ka ng good luck wishes at biyaya sa iba (give other people good luck wishes and share your blessings)

- kung naniniwala sa lucky charms, maiging magkaroon ng arowana, lucky beads, abacus, money tree sa hilaga, blessed figurines, Buddha figurines, ox figurines o pictures, lucky crystals at iba pa (if you believe in lucky charms, an arowana, lucky beads, abacus, money tree in the northern part of your house, blessed figurines, Buddha figurines, ox figurines or pictures, lucky crystals and many other feng shui gadgets are recommended)

- siguraduhing may pera sa wallet, coin purse, bag o bulsa (make sure you have money in your wallet, coin purse, bag or pocket)

- magbayad ng mga utang (pay debts)

- maglagay ng pera sa pulang ampao at ilagay sa ilalim ng unan (put money inside a red ampao envelope and hide it under your pillow)

- magpatawad at magsimula ng panibagong taon na may positibong atitud (forgive and start the new year with optimism and a positive attitude)

- magsaya kasama ang pamilya, mga kaibigan at/o mahal sa buhay (celebrate with your family, friends and/or loved ones)

- magsimba (attend mass)

- manalangin, magpasalamat sa mga biyaya (offer prayers, give thanks for the blessings)

Ito po ulit ay blog post for New Year Luck - mga pampaswerte sa Bagong Taon.

Happy New Year!

:)

Total Pageviews